Bli_bruker_hover

Revisjonshonorar eksempel AS med 0-1 ansatte

Tjeneste: Timer strategi: Timer revisjon:
Planlegging 1,00
Salg 0,50 0,50
Kjøp 0,50 0,50
Lønn 0,50 0,50
Andre utgifter 0,50
Balansepost aktiva 0,50
Balansepost passiva 0,50
Diverse 1,0

Sum 2,50 4,00

Skatteavregning 0,50
Selvangivelse 0,50
Offisielt regnskap 0,50
Revisjonsbrev 0,50
Diverse 0,50

Sum 0,00 2,50

 
Sum timer 9,00
Timepris 700,00
Honorar 6 300,00

Revisjonshonorar eksempel AS med 2-3 ansatte

Tjeneste: Timer strategi: Timer revisjon:
Planlegging 1,50
Salg 0,50 0,50
Kjøp 0,50 0,50
Lønn 0,50 0,50
Andre utgifter 2,00
Balansepost aktiva 1,50
Balansepost passiva 1,50
Diverse 2,0

Sum 3,00 8,50

Skatteavregning 0,50
Selvangivelse 0,50
Offisielt regnskap 0,50
Revisjonsbrev 2,00
Diverse 1,00

Sum 0,00 4,50

 
Sum timer 16,00
Timepris 700,00
Honorar 11 200,00

Revisjonshonorar eksempel AS med 4-6 ansatte

Tjeneste: Timer strategi: Timer revisjon:
Planlegging 2,00
Salg 0,50 1,00
Kjøp 0,50 1,00
Lønn 1,00
Andre utgifter 3,00
Balansepost aktiva 1,50
Balansepost passiva 1,50
Diverse 3,0

Sum 3,50 12,00

Skatteavregning 0,50
Selvangivelse 0,50
Offisielt regnskap 0,50
Revisjonsbrev 2,00
Diverse 3,00

Sum 0,00 6,50

 
Sum timer 22,00
Timepris 700,00
Honorar 15 400,00


Lodo © 2007 - Treschows gate 8, 0477 Oslo - Tlf: 22 71 80 80 - E-post: post@lodo.no