Bli_bruker_hover

Årsoppgjørsposteringer

Slik jobber vi i årsoppgjøret.

Foreta siste posteringer før regnskapet er klar for Altinn.
Foreta eventuelle korreksjoner som er foretatt av revisor og se at dette samsvarer med eventuell korrigert saldobalanse fra revisor.
Tallene som blir lempet over fra Lodo til AltInn, er det som er postert i fra og med periodene 1 til og med periode 12.
Næringsoppgave er levert i AltInn og det er satt et sluttresultat.


For alle firma bokføres dette i Periode 13:

-Trukket skattetrekk overføres til betalt skattetrekk.
Konto 2601 - Konto 2600

-Utgående og inngående merverdiavgift tømmes til oppgjørskonto merverdiavgift.

Eksempel:
Konto 2701
Konto 2711
Konto 2740


Privatfirma bokfører dette i Periode 13:
Firma med privatforbruk, tømmes og overføres til egenkapital 1/1.
Konto 2060, 2061, 2063, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2090
tømmes mot Konto 2000


Aksjeselskap fører dette i Periode 12:
I AS disponeres årets resultat til riktige disponerings kontoer
Konto 2090 tommes mot disponeringskontoene.


Kjøres ut på papir.
Saldobalanse hovedbok kjøres ut, som samsvarer med offisielt regnskap og næringsoppgaven til ligningskontoret,
samt hovedboks konto spesifikasjon av konto 2090 og konto 8800.

Året er ferdig og periodene overføres til stengt.

Jippi, året er ferdig og vi er i mål.
Vi er klar for et nytt år.


Lodo © 2007 - Treschows gate 8, 0477 Oslo - Tlf: 22 71 80 80 - E-post: post@lodo.no