Bli_bruker_hover

Hva er et regnskap?

Et regnskap er et system for registrering, vurdering og kommunikasjon av økonomisk informasjon. I praksis betyr dette at man lager en redegjørelse for inntekter og kostnader i en gitt tidsperiode med utfyllende og godkjent dokumentasjon (f. eks. kvitteringer, fakturaer, kontoutskrifter fra banken, o.l.).

Formålet med regnskapsføringen er å registrere alle økonomiske transaksjoner innenfor en bestemt periode og se resultatet av det.

Dobbelt bokholderi?

Når man skal føre regnskap i Norge eller i de fleste andre land, bruker man prinsippet for dobbelt bokholderi. Dette betyr at hver transaksjon registreres på minst to steder (konti), med like store beløp til debet + og til kredit -. Sum av et bilag (dvs. debet + og kredit -) er alltid null i bokføring.

Begrepene debet og kredit som brukes i dag, har sin opprinnelse fra den italienske renessansen. Den gangen var forretningsspråket latin. Debet betyr "å eie" og kredit betyr "i tillit til".

En konto spesifiseres slik:

1_dobbelt_bokholderi

Balanse og Resultat

Formålet med regnskapsføring er å skape oversikt over den økonomiske stillingen på et gitt tidspunkt og det økonomiske resultatet av virksomheten over en bestemt periode. Den økonomiske stillingen fremgår av balansen og resultatet. Balansen er hva du eier og gjeld du har, og resultatet er inntekter og utgifter.

I balansen forteller debetsiden hvilke eiendeler virksomheten har brukt kapitalen på (eiendeler)og kreditsiden forteller hvordan virksomheten har anskaffet seg kapitalen på (gjeld).

I resultatet forteller debetsiden hvilke kostnader virksomheten har hatt (utgifter)og kreditsiden forteller hvilke inntekter virksomheten har hatt (inntekter).

Til venstre er balanse og til høyre resultatkonti

Postering mellom balansekonti gir ingen resultatmessig virkning.
Postering mellom resultatkonti gir ingen resultatmessig virkning.
Postering mellom balansekonti og resultatkonti gir en resultatmessig virkning.

2_balanseogresultat

Eksempler ved bruk av Lodo

En person kjøper varer for kr 400,-
Den samme vare blir solgt for kr 600,-
Da har personen tjent kr 200,-

4_eksempel_1

Det er dette som kalles dobbelt bokholderi.
Bilags transaksjonene registreres på to steder og differansen i balansen og resultat er det samme.

Hvordan resultatene skal presenteres

Når man presenterer regnskapet til myndighetene, skal resultatene foreligge på følgende måte:

4_eksempel2

Hvordan det gjøres med Lodo

Med Lodo kan bilaget registreres på følgende måte:
Registrering av varekjøp

Vi registrerer varekjøpet under kontoen "1900-Kontanter". Vi fører inn Bilagsdatoen, perioden og kr 400,- i feltet "Ut"

Bilagsregistrering_1

Registrering av salg

Vi registrerer salget under konten "1900-Kontanter". Vi fører inn Bilagsdatoen, perioden og kr 600,- i feltet "Inntekt"

Bilagsregistrering_2

Saldoen blir kr 200,- fordi kr 400 ut og kr 600 inn gir kr 200,- i kassa.Lodo © 2007 - Treschows gate 8, 0477 Oslo - Tlf: 22 71 80 80 - E-post: post@lodo.no