Bli_bruker_hover

Regnskapshonorar beregning


Denne informasjonen gjaldt før vi brukte scanning, og regnskapsbokføring er nå rasjonalisert.

Bruk feltene nedenfor for å få et prisoverslag over hva det koster for regnskapsføring. Feltet antall er pr. måned da vi fører regnskap måndtlig.

Det er mulig å spare en del på å gjøre det du kan selv som for eksempel: lage lønnslipper, bokføre kasseapparatets Z-rapporter, bruke Lodo's eget fakturaprogram. For å se prisen på dette kan du sette antall til 0 i skjemaet nedenfor på de tjenestene du vil gjøre selv.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Tjeneste Antall per
måned
Minutter
per stk
Antall
måneder
Timepris Å betale
Lodo administrasjon: firma
Lage lønnslipp: lønnslipper
Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk: leveringer
Bokføre utående faktura: fakturaer
Bokføre inngående faktura: fakturaer
Bokføring av Z-rapporter fra kassesalg: rapporter
Kasse utgifter: bilag
Bank bilag: bilag
Alminnelig omsetningsoppgave: leveringer
Kortfattet rapport måndtlig: antall
Årlige hendelser
Antall timer nedenfor er beregnet ut fra et gjennomsnitt på hva det tar å foreta de årlige pliktene.
Årsoppgjør, saldobalanse: antall
Selvangivelse med vedlegg: antall
Offentlig regnskap: antall
Lønns og trekkoppgave: antall
Tillegg
Vi forbeholder oss retten til å ta tillegg når det forårsaker merarbeid eller overtid for våre ansatte.
Levering av bilag etter fristen: antall
Gjennomgang av kunde og leverandør: antall
Ekstrajobb: Innhente dokumentasjon: antall
Brevskriving: antall
Konsulent: antall
Sjenkeavgift restaurant: antall
Opplæring i bruk av Lodo: antall

Sum:

Minste fakturerbare tid er en time pr. måned, pluss administrasjonsgebyr på kr 400.

Det forutsettes at:
Alle utgående faktura leveres for aktuell måned, sotert med lavest dato nederst.
Alle inngående faktura leveres for aktuell måned, sotert med lavest dato nederst.
Bankbilag, konoutskrift og bankbilag nummereres samsvarende. Alle bevegelser er det dokumentasjon på.Lodo © 2007 - Treschows gate 8, 0477 Oslo - Tlf: 22 71 80 80 - E-post: post@lodo.no